Contributie en Examens

Contributie
Hapkido vereniging Wim van Kempen is aangesloten bij de Federatie Oosterse Gevechtssporten (FOG). De jaarlijkse bijdrage hiervoor is bij het contributiebedrag inbegrepen.

De contributie per maand wordt aan het begin van een kalenderjaar vastgesteld.
Dit bedrag moet aan het begin van iedere maand overgemaakt worden op de rekening zoals onderaan vermeldt. De volgende bedragen gelden vanaf 1 januari 2020:
€ 25,00 per maand


Examen
Examens worden enkele keren per jaar afgenomen. Je wordt hiervoor door Wim van Kempen uitgenodigd aan een examen deel te nemen. De examenbijdrage moet minimaal 2 weken vóór de aanvraag van het examen worden overgemaakt. De bijdragen zijn:

€ 10,00  t/m Zwarte Slip.
€ 50,00  Zwarte Band en overige Dan-graden.

Contributie en examengelden moeten worden overgemaakt op het rekeningnummer van de Hapkido Vereniging Wim van Kempen:
IBAN:   NL 24 ABNA 0570045363