Contributie en Examen

Contributie- en Examengelden

Contributie
Hapkido vereniging Wim van Kempen is aangesloten bij de Federatie Oosterse Gevechtssporten (FOG).
De jaarlijkse bijdrage hiervoor is bij het contributiebedrag inbegrepen.

De contributie per maand wordt aan het begin van een kalenderjaar vastgesteld.
Dit bedrag moet aan het begin van iedere maand overgemaakt worden op de rekening zoals onderaan vermeldt. De volgende bedragen gelden vanaf 1 januari 2020:

Volwassenen   € 25,00 per maand

Examen
Examens worden enkele keren per jaar afgenomen. Kandidaten worden hiervoor uitgenodigd.
De examenbijdrage moet minimaal 2 weken vóór de aanvraag van het examen worden overgemaakt en bedraagt:

Volwassenen   € 10,00  t/m Zwarte Slip.
Volwassenen   € 50,00  Zwarte Band en overige Dan-graden.

Contributie en examengelden moeten worden overgemaakt op het rekeningnummer van de
Hapkido Vereniging Wim van Kempen:
IBAN:   NL 24 ABNA 0570045363

     ♦ Bij het overmaken van contributie en examengelden graag duidelijk vermelden voor welk lid wordt betaald.