Privacybeleid

Privacyverklaring
De vereniging “Traditioneel Hapkido” van Master W. van Kempen, gevestigd aan Amkemaheerd 447, 9736 KE, Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Master W. van Kempen is bereikbaar via :
Mail: kempen.hapkido@ziggo.nl
Telefoon: (06)-413 557 53

De vereniging Traditioneel Hapkido is ook bereikbaar via bestuurslid Bert Ebbinge :
Telefoon : (06)-557 486 10
Website: http://www.traditioneelhapkido.nl (deze site)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Traditioneel Hapkido verwerkt de persoonsgegevens van leden van de vereniging en/of omdat u daarnaast zelf relevante gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de financiële- en ledenadministratie van de vereniging:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– (Dan)graad
– Examendata
– Pasfoto (ten behoeve van het maken van certificaten en diploma’s)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, mondeling en telefonisch die van belang zijn voor het doel van de vereniging. Dit kan bijv. zijn als in de training rekening gehouden moet worden met een eerdere blessure, een zwangerschap, een fysieke of een psychische beperking die van invloed is op de training.
– Bankrekeningnummer en betalingsgegevens.
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar die jeugdlid zijn van de vereniging en welke gegevens zijn verstrekt door de ouder(s)/wettige vertegenwoordigers van het jeugdlid. De verstrekte pasfoto van dit jeugdlid wordt ook gebruikt om de jeugdleden tijdens de training te herkennen en met de naam te kunnen aanspreken. Deze fotolijst is uitsluitend in gebruik door de trainer op het moment van de training.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Traditioneel Hapkido verwerkt de volgende, door de wet gekenmerkte, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de leden: Pasfoto van de leden van de vereniging.

Verzameling van gegevens via de website
Onze website verzamelt en/of bewaard geen gegevens van websitebezoekers die niet zelf door de bezoeker van de website middels de formulieren of via het gastenboek van de site zijn verstrekt. Wel verzamelt de website de globale geografische locatie van een bezoeker en het tijdstip waarop het bezoek heeft plaatsgevonden.
Traditioneel Hapkido gebruikt voor de website het WordPress platform en mailt naar W. v. Kempen de volgende gegevens die gebruikers/leden middels formulieren invullen op de site:
-Afmeldingsgegevens voor een training zoals naam, trainingsdatum.
-Doorgeven van wijzigingen zoals adres, telefoonnummer of email.
-Aanmelding als nieuw lid met alle benodigde eerdergenoemde gegevens.
-Aanmelding voor het doen van een examen met alle relevante examengegevens.

Verder zijn alle meldingen en berichten die bezoekers van de website achterlaten in het gastenboek van de site zichtbaar voor alle andere bezoekers. Deze openbare berichten worden bewaard in de database van de site.

Cookies die worden gebruikt op de website
Traditioneel Hapkido gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Media
Van o.a. examens en trainingen worden vaak foto’s gemaakt die worden geplaatst op de site van de vereniging Traditioneel Hapkido met het doel om andere leden en bekenden te laten meegenieten van de resultaten van de trainingen en examens. Daarop zijn leden van de vereniging herkenbaar in beeld. Wanneer daartegen een bezwaar is kunt u dat bij de opnamen zelf of achteraf via een mail aan kempen.hapkido@ziggo.nl kenbaar maken waarna de foto niet op de site komt of alsnog wordt verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De onder “persoonlijke gegevens die wij verwerken” genoemde gegevens worden bewaard en geactualiseerd zolang iemand lid is van de Hapkidovereniging. Zonder deze gegevens is het voeren van een financiële- en ledenadministratie niet mogelijk en iemand kan daarom geen lid zijn/blijven wanneer deze gegevens niet mogen worden gebruikt en bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Traditioneel Hapkido verstrekt geen gegevens van leden aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover het voor de vereniging Traditioneel Hapkido mogelijk blijft een accurate financiële- en ledenadministratie te blijven voeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering mailen naar kempen.hapkido@ziggo.nl.
Wanneer u een verzoek doet tot inzage, correctie of verwijdering, vragen we om er zeker van te zijn dat u de gerechtigde persoon bent, een kopie mee te sturen van uw identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Traditioneel Hapkido neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden op een computer verwerkt die d.m.v. wachtwoorden is afgeschermd voor onbevoegd gebruik en alleen kunnen worden ingezien en verwerkt door de bevoegde persoon. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kempen.hapkido@ziggo.nl.

Master W. v. Kempen.

——-