Handafdruk Choi Yong Sul


Chief-Master van Kempen is trots op het feit dat hij één van de zeer weinig (misschien zelfs de enige) originele
handafdrukken heeft van GrandMaster Choi Yong Sul.

Deze afdruk op bijzonder papier werd gemaakt als een zeer uitzonderlijke onderscheiding.

Het afgeven van de handafdruk is zo bijzonder dat op internet zelfs de vraag rijst
hoeveel afdrukken er zijn afgegeven en of er misschien maar één is. Bijvoorbeeld:

In Hapkido there is only one Doju certificate, presented to Chang Chin Il Dojunim,
does his book have THAT certificate?? It is the only one with Choi Dojunim’s handprint.

Bron: Martial Arts Planet